Czasopisma

Jesteśmy wydawcą czasopism branżowych

Medical Research reviews

Interdyscyplinarne czasopismo edukacyjne przedstawiające najnowsze doniesienia naukowe.
Redaktor Naczelny:
lek. Marcin Bielski

Zobacz on-line

BI Journal

Czasopismo firmowe wydawane w języku polskim, poświęcone zagadnieniom z dziedziny kardiologii i chorób naczyń, adresowane do kardiologów, angiologów, flebologów, chirurgów naczyniowych i lekarzy innych pokrewnych specjalności. W kwartalniku prezentowane są między innymi prace przeglądowe, opisy przypadków klinicznych, wywiady z ekspertami, aktualności, a także cenne dla lekarzy porady prawne. 
Redaktor Naczelny: 
lek. Marcin Bielski 

CNS RevieWs

Czasopismo naukowo-edukacyjne, którego celem jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu neurologii i psychiatrii w sposób jak najbliższy codziennej praktyce lekarskiej. Kwartalnik zawiera prace oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków. Na łamach czasopisma czytelnicy znajdą ponadto omówienia zaleceń towarzystw neurologicznych z Polski i ze świata. 
Redaktor Naczelny: 
dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

Zobacz on-line

Personalized Oncology

W czasopiśmie publikowane są dwujęzyczne (w języku polskim i angielskim) artykuły przedstawiające indywidualne podejście do diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory. Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły oryginalne, przeglądowe, doniesienia kliniczne i prace eksperymentalne, opisy przypadków, a także stanowiska ekspertów oraz komentarze redakcyjne.
Redaktor Naczelny:
dr hab. n. med. Rafał Stec 

Wejdź na stronę
Personalized Oncology