Czasopisma


Jesteśmy wydawcą czasopism branżowych

Medical Research Reviews

Interdyscyplinarne czasopismo edukacyjne poświęcone najnowszym doniesieniom naukowym.

BI Journal

Czasopisma firmowe poświęcone kardiologii i chorobom naczyń.

CNS ReviewS

Czasopismo edukacyjne, ukazujące się kwartalnie, poświęcone istotnym tematom z zakresu neurologii, kierowane do neurologów i lekarzy pokrewnych specjalności oraz zainteresowanych neurologią. Zawiera prace przeglądowe, opisy przypadków, przegląd piśmiennictwa.

Personalized Oncology

Obszarem zainteresowań czasopisma „Personalized Oncology” jest indywidualne podejście do diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory. Czasopismo zamieszcza prace oryginalne prospektywne i retrospektywne, poglądowe i przeglądowe oraz opisy ciekawych przypadków w odniesieniu do aktualnego piśmiennictwa, a także listy do redakcji i inne materiały związane tematyką, której poświęcono periodyk.

Wejdź na stronę
Personalized Oncology