Procedura wydawnicza

Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku utworu niespełniającego podstawowych wymogów poprawności językowej lub prezentującego niski poziom merytoryczny.

Autor zobowiązany jest do przygotowania tekstu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w wydawnictwie, tekst pracy naukowej przekazywany jest w formie pliku tekstowego, umożliwiającego edycję (np. doc., docx, odt., rtf).

Redakcja wydawnictwa ocenia nadesłaną pracę naukową i decyduje o jej przyjęciu i skierowaniu do procedury recenzji, zgodnie z przyjętą w wydawnictwie procedurą. Zgodnie z umową wydawniczą autor wyraża zgodę na przekazanie pracy naukowej do recenzji.

Przesłane recenzje przekazywane są autorowi w formie zanonimizowanej w celu umożliwienia mu odniesienia się do uwag merytorycznych i poprawy.

Po naniesieniu uwag merytorycznych i akceptacji poprawek przez recenzentów tekst pracy naukowej poddawany jest kontroli antyplagiatowej oraz pod względem możliwości wystąpienia ghost­writingu i guest writingu, zgodnie z przyjętą w wydawnictwie etyką wydawniczą.

Praca naukowa, która otrzymała pozytywne recenzje oraz przeszła weryfikację w zakresie etyki wydawniczej, kierowana jest do dalszych prac redakcyjnych.

Po etapach redakcji i składu komputerowego praca naukowa przechodzi korektę wydawniczą. Autor ustosunkowuje się do wprowadzonych zmian.

Wydawca wprowadza korektę autorską, po czym plik kierowany jest do ostatecznej akceptacji autora oraz redaktora/redaktorów naukowych.

Po zaakceptowaniu makiety następuje druk publikacji.

Publikacja jest przekazywana zgodnie z podziałem nakładu do autora, działu sprzedaży wydawnictwa oraz bibliotek (zgodnie z wykazem bibliotek uprawnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego). Przewidziane są egzemplarze autorskie.