CNS Reviews

Czasopismo naukowo-edukacyjne, którego celem jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu neurologii i psychiatrii

Informacje prawne

Opublikowane materiały są skierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
— podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 271).
Jeżeli wchodzisz dalej, oznacza to, że spełniasz powyższe wymagania. W przeciwnym razie opuść tę stronę.

 

CNSR
CNSR
CNSR
CNSR
CNSR
CNSR
CNSR
CNSR
CNSR