Zapraszamy do udziału w webinarze 

Rak Piersi

PACJENT ONKOLOGICZNY W GABINECIE LEKARZA POZ
– O CZYM KAŻDY LEKARZ MUSI WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ

16 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00

W programie

18:00 Rozpoczęcie webinaru i powitanie uczestników
prof. dr hab. n. med. Rafał Stec 

18:05–18:25 Jakie są najczęstsze powikłania leczenia pacjenta onkologicznego
dr n. med. Leszek Kraj 

18:25–18:45 Mechanizmy hepatotoksyczności leczenia onkologicznego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz 

18:45–19:05 Przypadek kliniczny pacjentki onkologicznej z zaburzeniami czynności wątroby
lek. Marcin Janczak 

19:05–19:25 Komentarz specjalistów

19:25–19:40 Dyskusja z możliwością zadawania pytania przez uczestników 

19:40 Zakończenie webinaru

 

Zarejestruj się już teraz

Partnerem webinaru jest firma

https://bauschhealthpoland.pl/

Webinar jest skierowany wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2022.2301).